Børnefysioterapi klinikken


Vibeke er den fysioterapeut som tager sig af børneklinikken, hun har gennemgået efteruddannelsen ”Motorisk usikre børn”, som omhandler test og specifik stimulering af børns motoriske udvikling fra 0-12 år. Hendes kompetencer bruger hun indenfor:

På klinikken har vi et velegnet træningsrum til træning af børns motoriske udvikling og til sansemotorisk stimulering.


Motoriske usikre børn

sample photo

På klinikken har vi et velegnet træningsrum til træning af børns motoriske udvikling og til sansemotorisk stimulering.

Læs mere

Cerebral Parese børn

sample photo

CP-børn og andre neurologiske diagnoser, vil kunne tilbydes træning og individuel behandling efter behov.

Læs mere


Stressramte børn

Fysioterapi til stressramte børn

Vores verden er præget af højt tempo, stor omskiftelighed og mange krav. Den kan til tider opleves som uoverskuelig, og det kan skabe mistrivsel hos barnet og få det til at reagere med uro, vrede og ængstelse. Eller måske give smerter forskellige steder i kroppen.

Læs mere

Børn med hovedpine

sample photo

Mange børn og unge lever med ubehandlet eller utilstrækkelig behandlet hovedpine som er af sådan sværhedsgrad og/eller hyppighed at den forringer barnets livskvalitet og influerer væsentlig på deres daglige funktionsniveau.

Læs mere

Børneleddegigt

Børneleddegigt

Fysioterapi udgør en vigtig del af behandlingen af børn og unge med leddegigt. Under fysioterapibehandlingen øges bevægeligheden i leddene, og muskelkraften styrkes.

Læs mere