Første møde


... med sekretæren Ulla

Ulla sidder klar ved telefonen og vil være at finde i vores reception.

Når du møder til første konsultation, skal du henvende dig til sekretæren i receptionen. Dit Sundhedskort skal køres gennem kortlæseren. Ulla vil derefter kunne oprette dig i vores system. Ulla vil spørge ind til henvisning fra lægen og om en evt forsikring skal betale for din behandling.
Oplys om du er medlem af "danmark" - vi indberetter elektronisk.
Hvis du har oplyst din e-mail vil du fremover modtage en reminder på din kommende behandlingsaftale.

... med fysioterapeuten

Ved første konsultation vil der blive spurgt ind til dit problem for at få klarlagt, hvad der er sket. Det vil give fysioterapeuten en idé om, hvad der kan være galt og hvilke undersøgelser, som kunne være relevante at bruge.

Under selve undersøgelsen vil vi vurdere nogle forskellige test og bl.a. spørge til smerter eller ubehag ved disse test.

Når vi har fået svar nok fra vores test, vil vi give dig en vurdering af dit problem og komme med et løsningsforslag til den fremtidige behandling. Dette vil foregå i samarbejde med dig – så det kommer til at stemme overens med dine forventninger.


Sundhedskort

Du skal have dit Sundhedskort (gule Sygesikringsbevis) med, også selvom du ikke benytter sygesikringen.

Vi bruger kortet til at oprette dig i vores system, samt registere din ankomst.

Hvis man benytter sin henvisning fra lægen og derved modtager tilskud fra den offentlige sygesikring - så skal man indlæse sit Sundhedskort igennem kortlæseren hver gang du kommer til behandling eller holdtræning.

Relevante oplysninger

Det er en god idé, at du indhenter alle relevante oplysninger og tager dem med til fysioterapeuten.

Det kan være:
  • En evt. operationsbeskrivelse eller journaludskrift af det, der omhandler problemet.
  • Røntgenbeskrivelse + billeder hvis de er tilgængelige.
  • Beskrivelser af skanninger: ultralyd, MR, CT osv.

Du kan f.eks. logge ind på www.sundhed.dk her kan du finde din journal fra dine undersøgelser på hospitalet.

Henvisning

Hvis du har fået en henvisning fra en læge, vil vi inden første konsultation hente den elektronisk.

En henvisning er ikke nødvendig, hvis du ønsker at modtage behandling uden tilskud fra den offentlige sygesikring.

Henvisningen må højst være 2 måneder gammel. Din læge sender henvisningen elektronisk.

Forsikring

Hvis du har en forsikring, der  betaler for dine behandlinger eller en del af regningen - SKAL du medbringe et papir som dokumentation for, hvilke ydelser forsikringen dækker.

Ingen af forsikringsselskaberne er ens! De har hver deres måde at modtage faktura på og hver deres måde at betale for ydelserne. Derfor er det vigtigt for dig og os, at vi læser det, der står med småt.

Enhver tvist med forsikrings-selskaberne er mellem dig og dem. Hvis de ikke vil betale for behandlingerne - er det dig der skal betale.